Felelősebb bankrendszer kell a 8000 európai banknak

 2011. július 26., kedd 8:00
A A
A bankok központi szerepet játszottak a világgazdaság 2008-óta tartó pénzügyi válságában. Le kell vonni ennek tanulságait, hogy ne ismétlődjenek meg a múlt hibái. Ezért az Európai Bizottság múlt héten előterjesztette az Európában működő 8000 bank magatartásának megváltoztatására irányuló javaslatát.

E javaslat átfogó célkitűzése az európai bankszektor rugalmasságának erősítése, annak biztosítása mellett, hogy a bankok továbbra is finanszírozzák a gazdasági tevékenységet és növekedést. A Bizottság javaslata három konkrét célt fogalmaz meg. Elsőként előírja, hogy a bankoknak több és jobb minőségű tőkével kell rendelkezniük, hogy maguk is képesek legyenek ellenállni a jövőbeni sokkhatásoknak. Az intézményeket olyan helyzetben érte a legutóbbi válság, hogy nem rendelkeztek sem kellő mennyiségű, sem kellő minőségű tőkeállománnyal, emiatt a tagállami hatóságok példa nélküli támogatására szorultak. A Bizottság e javaslatával Európában is érvényesíti a G20 szintjén elfogadott nemzetközi banki tőkemegfelelési standardokat (közismert nevén a Bázel III megállapodást). Európa vezető szerepet tölt majd be ezen a téren, ugyanis a globális eszközök 53%-ával rendelkező, több mint 8000 bankra alkalmazza az említett szabályokat.

A Bizottság emellett új irányítási keretet szándékozik létrehozni, amely új hatáskört bíz a felügyeleti hatóságokra annak érdekében, hogy szorosabban kísérjék figyelemmel a bankok tevékenységét, és amennyiben kockázatokat észlelnek, hozzanak intézkedéseket a lehetséges szankciók alkalmazásával: ha úgy tűnik például, hogy pénzügyi buborék van kialakulóban, fogják vissza a hitelezést.

A Bizottság azt javasolja, hogy az e tárgyra vonatkozó valamennyi jogszabály összevonásával hozzák létre a banki szabályozás egységes szabálykönyvét, ami egyaránt elősegítené az átláthatóságot és a jogérvényesítést.

Michel Barnier, belső piaci biztos a következőképpen nyilatkozott: „A pénzügyi válság súlyosan érinti az európai családokat és vállalkozásokat. Nem engedhetjük meg, hogy ilyen válság még egyszer kialakuljon, és a pénzügyi világ néhány szereplőjének magatartása mindannyiunk jólétét veszélyeztesse. Ezért a mai napon javaslatot terjesztettünk elő az Európában működő több mint 8000 bank megerősítésére. A bankszektornak több és jobb minőségű tőkeállománnyal kell rendelkeznie a kockázatvállaláshoz. E javaslat rendkívül fontos lépés a válság tanulságainak levonása és az új kockázatkezelési megközelítés kialakítása terén. Örömmel állapítom meg, hogy Európa továbbra is vezető szerepet tölt be, és a világon elsőként ülteti át a G20-ak kötelezettségvállalásait. Csak e szabályok megalkotása után mondhatjuk el, hogy valóban levontuk a válság tanulságait.”

Szükség van a reformra

A javaslat az alábbi két részből áll: a hitelintézeti tevékenység megkezdését szabályozó irányelvből, és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások tevékenységének módját szabályozó rendeletből. A két jogi aktus egy jogszabálycsomagot alkot, és együtt kell azokat tárgyalni. A javaslatot hatásvizsgálat kíséri, amely igazolja, hogy e reform komoly mértékben csökkenti majd a rendszerszintű bankválság kialakulásának valószínűségét.

A rendelet felöleli a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó részletes prudenciális követelményeket, de számos további kérdést is magában foglal. A Bizottság javaslata megemeli a szükséges banki szavatolótőke mennyiségét, valamint e pénzeszközök minőségét. Emellett összehangolja a szavatolótőkéből levonható tételeket, hogy prudens módon ismerje el a szavatolótőke mennyiségének meghatározásakor figyelembe veendő szabályozói célokat.

Annak érdekében, hogy javítsa a pénzintézetek likviditási kockázati profiljának rövid távú rugalmasságát, a Bizottság likviditásfedezeti ráta bevezetését javasolja. Pontos összetételének és kalibrálásának megállapítására egy megfigyelési és felülvizsgálati időszakot követően, 2015-ben fog csak sor kerülni.

A túlzott céltartalék-képzés korlátozása érdekében a hitelintézetek és befektetési vállalkozások mérlegében, a Bizottság azt is javasolja, hogy a tőkeáttételi ráta tartozzon a felügyeleti felülvizsgálat hatáskörébe. A tőkeáttételi rátának kötelező követelményként való 2018. január 1-jei esetleges előírását megelőzően szoros figyelem övezi majd annak hatásait.

A partner-hitelkockázat kezelésére, a tőzsdén kívüli (OTC) származékos termékekkel kapcsolatos bizottsági politikával összhangban (IP/10/1125) hozott változások arra ösztönzik a bankokat, hogy a központi szerződő feleken keresztül számolják el a tőzsdén kívüli származékos termékeket.

A pénzügyi válság kiemelte az eltérő tagállami szabályozások veszélyét. Az egység piac egységes szabálykönyvet tesz szükségessé. A rendelet közvetlenül alkalmazandó, anélkül hogy tagállami átültetést igényelne, ezáltal pedig megszünteti az ilyen eltérések egyik forrását. A rendelet emellett egységes tőkekövetelményeket is meghatároz.

Az új irányelv a tőkekövetelményekről szóló jelenlegi irányelvek azon szabályozási területeit fedi le, amelyeken a tagállamoknak a saját szabályozási környezetüknek megfelelően kell átültetniük az uniós rendelkezéseket (pl.: a bankok tevékenységének megkezdéséről és folytatására vonatkozó követelmények, a letelepedési jogra és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlására vonatkozó feltételek, az illetékes hatóságok és a prudenciális felügyeletre irányadó elvek meghatározása).

Az irányelv az alábbi új szabályozási elemeket tartalmazza:

  • megerősített irányítás: a javaslat szigorítja a vállalatirányítási rendszerekre és eljárásokra vonatkozó követelményeket, valamint olyan új szabályokat vezet be, amelyek célja az igazgatóság általi kockázatellenőrzés hatékonyságának fokozása, a kockázatkezelési funkció státuszának javítása, valamint a kockázatkezelés felügyeleteken keresztüli hatékony ellenőrzésének biztosítása.
  • szankciók: Amennyiben az intézmények megsértik az uniós követelményeket, a javaslat biztosítja, hogy valamennyi felügyeleti hatóság valóban visszatartó erejű, és egyúttal hatékony és arányos szankciókat alkalmazhasson – például az adott pénzintézet évi teljes éves árbevételének legfeljebb 10 %-áig terjedő közigazgatási bírságot, vagy az intézmény vezető testülete tagjainak ideiglenes eltiltását.
  • Tőkepufferek: a jogszabály a minimális tőkekövetelmények mellett bevezeti a következő két tőkepuffert: az EU-ban található valamennyi bank esetében azonos tőkemegőrzési puffert, valamint a tagállami szinten meghatározandó anticiklikus tőkepuffert.
  • megerősített felügyelet: a Bizottság javaslata megerősíti a felügyeleti szabályozást azáltal, hogy minden felügyelt intézmény esetében előírja kockázatelemzésen alapuló éves felügyeleti program elkészítését, a helyszíni felügyeleti vizsgálatok nagyobb mértékű és rendszeresebb alkalmazását, valamint szilárdabb standardok és mélyrehatóbb és előretekintő felügyeleti értékelés alkalmazását.


A javaslat különféle előírások révén korlátozni igyekszik a hitelintézetek által figyelembe vett külső hitelminősítések súlyát is. Ennek értelmében a bankok befektetési döntéseinek nem pusztán hitelminősítésekre, hanem saját belső hitelértékelésükre is épülnie kell. Az egy adott portfólióban jelentős számú kitettséggel bíró bankoknak ki kell dolgozniuk az említett portfólió belső minősítését, ahelyett hogy külső minősítéseket vennének figyelembe tőkekövetelményeik kiszámításához

A javaslat egy rendelettel és egy irányelvvel váltja fel a tőkekövetelményekről szóló korábbi irányelveket (a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv), és újabb komoly lépést jelent a megbízhatóbb és biztonságosabb európai pénzügyi rendszer kialakítása terén.

Előző cikk   Következő cikk    Nyomtatás    Küldés
Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből az ágazat híreiről!

E-mail címe:

Címkék
mnb (132), megtakarítás (106), kgfb (104), díjbevétel (99), öngondoskodás (97), nyugdíj (92), életbiztosítás (79), mabisz (77), fogyasztóvédelem (66), bank (63), katasztrófa (60), eu (57), generali (52), viszontbiztosítás (52), lakásbiztosítás (52), felmérés (51), ksh (50), gépjármű-biztosítás (48), kutatás (47), ingatlancom (46), elemzés (46), biztosítás (44), pszáf (44), utasbiztosítás (44), szolvencia (43), káresemény (43), hitelezés (41), lakásár (36), bírság (35), nem-életbiztosítás (34), lakáshitel (33), casco (32), swiss re (31), románia (30), baleseti adó (30), kockázat (29), munich re (28), egészségbiztosítás (28), felelősségbiztosítás (28), viharkár (28), építőipar (27), klímaváltozás (26), k&h (25), hitel (25), bankraciohu (25), növekedés (25), allianz (25), eurostat (23), gdp (23), reálhozam (23), brexit (23), nyereség (22), befektetés (22), union (21), egészségügy (21), ingatlan (20), aegon (20), természeti katasztrófa (20), lakásépítés (20), turizmus (20), groupama (20), konferencia (20), hitelminősítő (20), fintech (19), kína (19), kiberbiztonság (19), devizahitel (18), baleset (18), ngm (18), roland berger (18), eiopa (18), csalás (18), digitalizáció (17), vagyonbiztosítás (17), kkv (17), autó (16), pénzügyi szektor (16), infláció (16), munkanélküliség (16), balesetbiztosítás (16), felvásárlás (16), magánnyugdíj (16), uniqa (15), nyugdíjbiztosítás (15), cea (14), cig pannonia (14), fbamsz (14), ing (14), eb (14), nem-élet biztosítás (14), jelentés (14), genertel (13), innováció (13), tőkemegfelelés (13), ingatlanpiac (13), használtautó (13), gépjármű (13), stressz-teszt (12), usa (12), gépjármű biztosítás (12), gazdasági növekedés (12), telematika (12), profit (12), bankkártya (12), k&h biztosító (12), axa (12), alkusz (11), gki (11), nn (11), önvezető autó (11), tanulmány (11), hamisítás elleni nemzeti testület (11), hamisítás (11), groupama biztosító (11), kárigény (11), lakáspiac (11), hent (11), vig (11), előrejelzés (11), árvíz (11), cig pannónia (11), jövedelem (10), generali csoport (10), aviva (10), hurrikán (10), csok (10), villámkár (10), s&p (10), négyzetméterár (10), idegenforgalom (10), insurtech (10), nav (9), euroövezet (9), adó (9), moodys (9), netriskhu (9), kiberbűnűzés (9), deloitte (9), kiberbűnözők (9), otp bank (9), otp (9), oecd (9), union biztosító (9), hitelfelvétel (9), autóipar (8), pwc (8), mkb (8), pénztár (8), fejlesztés (8), erste (8), kórház (8), fogyasztás (8), kötvény (8), albérlet (8), bamosz (8), prognózis (8), verona (8), mobil (8), ügynök (8), nyugdíjpénztár (8), adósság (8), biztosítási piac (8), közvetítő (8), eredmény (8), alulbiztosítás (8), betörés (8), netrisk (8), kaszab attila (7), használt lakás (7), kötelező (7), vienna life (7), kpmg (7), készpénz (7), kár (7), vihar (7), kiberbiztosítás (7), lakás (7), lengyelország (7), ey magyarország (7), vagyon (7), fitch (7), cig (7), határidő (7), ingatlanár (7), startup (7), eset (7), államkötvény (7), buszbaleset (7), akvizíció (7), idd (7), 4life direct (7), online (7), munkaerőpiac (7), budapest (7), gdpr (7), közlekedés (7), cafeteria (6), cafetéria (6), munkahely (6), közvetítés (6), unit-linked (6), bróker (6), hozam (6), nn biztosító (6), fagykár (6), állami támogatás (6), allianz hungária (6), fizetés (6), osztalék (6), lakástakarék (6), csőd (6), felügyelet (6), hannover re (6), hitelminősítés (6), végtörlesztés (6), megújuló energia (6), mezőgazdaság (6), nemzeti agrárgazdasági kamara (6), adatvédelem (6), görögország (6), belföldi turizmus (6), munkaerőhiány (6), elektromos autó (6), export (6), lakossági megtakarítás (6), juttatás (6), agrárbiztosítás (6), kiskereskedelem (6), köbe (6), unicredit (6), big data (5), am best (5), áremelkedés (5), nyesz (5), új lakás (5), gfk (5), vienna life biztosító (5), gender direktíva (5), államadósság (5), szerződési jog (5), duna house (5), lakossági hitel (5), erste biztosító (5), ajánlás (5), fhb (5), mezőgazdasági biztosítás (5), ipari termelés (5), biztosítási szektor (5), mobilfizetés (5), otp nyugdíjpénztár (5), lízing (5), síbiztosítás (5), éghajlatváltozás (5), bér (5), ingatlanbiztosítás (5), válság (5), szabályozás (5), bankráció (5), logisztika (5), drágulás (5), személyi kölcsön (5), mastercard (5), signal (5), költségvetés (5), átlagjövedelem (5), összeolvadás (5), black friday (5), világbank (5), értékpapírosítás (5), insurance europe (4), uber (4), uniqa biztosító zrt (4), európai bizottság (4), bdo (4), kátyú (4), végtörlesztésl (4), hiány (4), századvég (4), atradius (4), iot (4), green holiday (4), húsvét (4), tbsz (4), családi ház (4), drón (4), nfm (4), mge (4), import (4), klímavédelem (4), varga mihály (4), pandurics anett (4), vienna insurance group (4), jégkár (4), magán egészségügyi ellátás (4), kedvezményes áfa (4), hálapénz (4), egészségügyi ellátás (4), kátyúkár (4), magyarország (4), tállai andrás (4), datahouse (4), mesterséges intelligencia (4), magán nyugdíjpénztár (4), okostelefon (4), külföldi munkavállalás (4), foglalkoztatottság (4), piaci részesedés (4), birság (4), állampapír (4), ügyfélélmény (4), posta (4), elnök (4), gyógyszer (4), betegség (4), m&a (4), oktatás (4), kártérítés (4), biztosításközvetítés (4), internet (4), németország (4), thm (4), aon (4), iais (4), adókedvezmény (4), aon benfield (4), díjfizetés (4), népességfogyás (4), életbiztosítás nem-élet biztosítás (4), qbe (4), önkéntes nyugdíjpénztár (4), lloyds (4), közúti baleset (4), egyesülés (4), részvény (4), kárhányad (4), biztosító (4), szlovákia (4), gvh (3), n26 (3), interjú (3), nyaralás (3), mabisz konferencia (3), ausztria (3), lakásárak (3), lakossági fogyasztás (3), y generáció (3), carsharing (3), zöld kártya (3), elektromobilitás (3), fogyasztási hitel (3), it (3), minimálbér (3), intrum justitia (3), zurich (3), autómegosztás (3), népesség (3), magánkórház (3), online vásárlás (3), leépítés (3), biztosítási díj (3), európai unió (3), budapest bank (3), befektetési alapok (3), díjemelkedés (3), mtÜ (3), viszontbiztosító (3), államháztartás (3), létszámbővítés (3), alapkezelő (3), pénziránytű alapítvány (3), újlakás-építési piac (3), anglia (3), forint (3), eredmények (3), aaa auto (3), orvoshiány (3), kibertámadás (3), eladás (3), limra (3), átlagéletkor (3), kátyúbiztosítás (3), fundamenta (3), pályázat (3), gépjárműpark (3), cp contact (3), k&h bank (3), bankszámla (3), psd2 (3), gyógyturizmus (3), uniqa biztosító (3), robot (3), hosszú hétvége (3), adóbevallás (3), cib (3), veronai buszbaleset (3), alulbiztosított (3), dízelautó (3), orfk (3), munkaerő (3), korrupció (3), lakástakarékpénztár (3), díj (3), gilyén ágnes (3), integráció (3), államháztartási hiány (3), muisz (3), jelzáloghitel (3), k&h biztos jövő index (3), lakásvásárlás (3), bruttó átlagkereset (3), jogsértés (3), nak (3), bíróság (3), hitelintézeti szemle (3), mikrobiztosítás (3), 2017 (3), háztartás (3), cig pannónia biztosító (3), imf (3), trenkwalder (3), szállodaépítés (3), teszt (3), magyar bankszövetség (3), nemzetgazdasági minisztérium (3), lakáhitel (3), erste bank (3), kiadás (3), használtautó-import (3), telenor (3), mi (3), újautó-értékesítés (3), dróntörvény (3), lakáseladás (3), használt autó (3), munkajövedelem (3), bankrendszer (3), karácsony (3), egészségpénztár (3), revolut (3), facebook (3), webáruház (3), ingatlanértékesítés (3), újautó-eladás (3), bankbiztosítás (3), blokklánc (3), jármű (3), szÉp-kártya (3), amerika (3), munkabér (3), értékesítés (3), törlesztőrészlet (3), hr (3), átlagkereset (3), autóeladás (3), vienna (3), online kereskedelem (3), szolvencia ii (3), utazás (3), biztonság (3), litvánia (2), deficit (2), kid (2), előzetes adatok 2017 (2), bizalom (2), leányvállalatok (2), adatkezelés (2), bankbetét (2), régiós növekedés (2), díjnövekedés (2), táppénz (2), atm (2), bankfiók (2), ipar (2), kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (2), agglomeráció (2), mobiltelefon (2), világgazdaság (2), unió (2), nfsz (2), bulinegyed (2), éves jövedelem (2), nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság (2), lakástűz (2), üvegházhatás (2), társadalombiztosítás (2), blokkchain (2), biztosítótársaság (2), álláskereső (2), olasz (2), hitelállomány (2), mentőcsomag (2), járműbiztosítás (2), who (2), acea (2), informatika (2), magyar lízingszövetség (2), panaszkezelés (2), nemzetgazdasági miniszter (2), generali-providencia (2), németh dávid (2), bnp paribas cardif biztosító (2), fhb csoport (2), nagyváros (2), környezetvédelem (2), biztosítás és kockázat (2), pew research center (2), flottabiztosítás (2), ipari termelői ár (2), magyar nemzeti bank (2), magyar közút (2), ey (2), kiberbűnözés (2), mkb bank (2), ilo (2), cselekvési terv (2), accenture (2), gki konjunktúraindex (2), kínai biztosítási szektor (2), európa (2), gyorshajtás (2), pénz7 (2), terrorfenyegetettség (2), ukrajna (2), jegybank (2), világgazdasági fórum (2), szerződés (2), időjárás (2), lakásépítési boom (2), ovb (2), ajándék (2), régió (2), alapkamat (2), kárérték (2), portfoliohu konferencia (2), foglalkoztatás (2), újlakás-építés (2), versenytörvény (2), lopás (2), euróövezet (2), eu-támogatás (2), vállalkozás (2), microsoft (2), capital economics (2), szegénység (2), felszámolás (2), beutazás (2), blockchain (2), újlakás-ár (2), piktogram (2), tőzsde (2), életjáradék (2), autóbérlés (2), társasház (2), halálos gázolás (2), davos (2), áfa (2), gépjármű-értékesítés (2), törlesztés (2), forgalom (2), luxemburg (2), dublin (2), fedezet (2), nettó átlagkereset (2), theresa may (2), airbnb (2), kerékpár (2), külkereskedelmi többlet (2), nit hungary (2), átlag jövedelem (2), start-up (2), olaszország (2), pzu (2), ekb (2), aig (2), hitelkártya (2), paypal (2), kamat (2), zsarolóvírus (2), statisztika (2), bűncselekmény (2), unsar (2), egészsébiztosítás (2), waberer (2), ltp (2), robotizáció (2), eladósodás (2), gazdaság (2), 2017-es év (2), deviza (2), magyar utazási irodák szövetsége (2), közösségi finanszírozás (2), 2018 (2), támogatás (2), gdp-növekedés (2), nyugdíj-biztosítás (2), rekord (2), változó kamatozás (2), flotta (2), árfolyam (2), dimenzió biztosító (2), kiskereskedelmi forgalom (2), fúzió (2), román (2), készház (2), eu-átlag (2), adójóváírás (2), vállalati hitel (2), dimenzió (2), euro (2), ügyfélszolgálat (2), aegon magyarország (2), díjnavigátor (2), fogyasztóvédelmi index (2), betét (2), ipsos (2), bdo magyarország (2), coface (2), terror (2),  (2), vásárlás (2), díjak (2), szigorítás (2), e-kereskedelem (2), határidők (2), biztos jövő index (2), clb (2), ingatlannethu (2), fogyasztói ár (2), választás (2), toyota (2), energiafelhasználás (2), kiadások (2), horvátország (2), webkereskedelem (2), deloitte magyarország (2), bevándorlás (2), kölcsön (2), omnibus (2), autópiac (2), magánegészségügyi szolgáltatás (2), marketing (2), gyógyszeripar (2), gépjárműpiac (2), külkereskedelem (2), biztositashu (2), etikus életbiztosítás (2), szerződéses feltétel (2), garancia (2), termelés (2), földrengés (2), mobiltárca (2), cig emabit (2), technológia (2), központi költségvetés (2), közgyűlés (2), bnp paribas cardif (2), anyagköltségalapanyagár (2), munkaerőköltség (2), környezettudatosság (2), fenntarthatóság (2), zöld energia (2), energiahatékonyság (2), social media (2), thomas hladky (2), windisch lászló (2), vállalati hitelezés (2), eub (2), bankszektor (2), várható élettartam (2), kormányprogram (2), egészség (2), dimenzió egyesület (2), posta biztosító (2), pioneer (2), finanszírozás (2), astra (2), önvezető autók (2), házasságkötés (2), miniszterelnökség (2), vásárlóerő (2), green holidays (2), agrár (2), kampány (2), mkb-pannónia (2), felsőoktatás (2), cotar (2), okos telefon (2), tesla (2), ferma (2), egyszerű bejelentés (2), cyber (2), okos szemüveg (2), szolgáltatás (2), piac (2), eljárás (2), bizalmi index (2), nrc marketingkutató és tanácsadó kft (2), használtautó-eladás (2), gyorsjelentés (2), baker tilly hungária (2), abi (2), közlekedési baleset (2), automatizáció (2), develor (2), árfolyamgát (2), home office (2), tűzkár (2), enet (2), gépjárműkár (2), upc (2), oroszország (2), vodafone (2), áfa-csökkentés (2), kárbejelentés (2), bérleti díj (2), tűzesetek (2), úti cél (2), fejlődő országok (2), kh (2), élelmiszer (2), Általános egészségbiztosító (2), halálozás (2), helyettesítési ráta (2), életszínvonal (2)
Rendezvényajánló
GDPR-EU-adatvédelmi rendelet - Minden cég életét, pénztárcáját érintő változás
Időpont:
2017.12.07 - 2017.12.07
Helyszín:
Budapest, Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Örs vezér tere 24. (Mozi bejárat 2. emelet)
további információk